Fenci...
Ahmet Hasan 0 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

5.sınıf çalışma kitabı

4.sınıf çalışma kitabı

kendimizi değerlendirelim-6.sınıf

sosyal kulupler

proje ödev

performans ödev

yazılılar

tutanaklar

planlar

5.sınıf

6.sınıf

7.sınıf

8.sınıf

kendimizi değerlendirelim-7.sınıf

kendimizi değerlendirelim-8.sınıf

araştıralım hazırlanalım-5.sınıf

araştıralım hazırlanalım-6.sınıf

araştıralım hazırlanalım-7.sınıf

araştıralım hazırlanalım-8.sınıf

6.sınıf çalışma kitabı

7.sınıf çalışma kitabı

8.sınıf çalışma kitabı

4.sınıf

haber

rehberlik

testler

dokumanlar

seminer

deneyler

4.sınıf video anlatım

5.sınıf video anlatımı

6.sınıf video anlatımı

7.sınıf video anlatımı

8.sınıf video anlatımı

soru ve çözümler

Diğer İçeriklerim (852)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (0)
21 09 2017

DNA ve Genetik Kod-8.Sınıf Konu Anlatımı

Genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur DNA, hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. DNA`nın yapısında kalıtsal özelliklerimize etki eden yapılar bulunur. Bu yapılar genlerdir. Kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır.   Bilim insanları James Watson (Ceyms Vatsin) ve Francis Crick (Firensis Kirik) birlikte çalışarak üstte görülen DNA`nin yapısını temsil eden modeli hazırlamışlardır.   Nükleotitler DNA`nın temel yapı birimleridir. Bir nükleotidin yapısında aşağıdaki gibi fosfat, seker ve organik baz bulunur. Organik bazlar adenin (A), timin (T), sitozin (C) ve guanin (G)`dir. Nükleotidler hangi organik bazı içeriyorlarsa o bazın ismiyle adlandırılırlar.   *Nükleotitin yapısında bulunan şeker 5 karbonlu olup Deoksiriboz şekeridir. *Fosfatlar DNA ya asitsi özelliği kazandırırlar. *Nükleik asitler iki çeşittir. DNA ve RNA dır. *Her bir Nükleik asidin (DNA) yapısındaki 4 çeşit nükleotidin farklı sıra , miktar ve farklı kullanımı sonucu farklı kalıtsal şifrelere sahip nükleik asitler (DNA) oluşur. Örneğin adenin bazını içeren nükleotit "adenin nükleotit", guanin bazını içeren nükleotit "guanin nükleotit" olarak adlandırılır.   DNA`da, nükleotidler bir iplik oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Bu iplikte her zaman adeninin karşısına timin, sitozinin karsısına guanin nükleotiti gelir. DNA, iki iplikten veya zincirdenoluşur. Üstteki şekilde görüldüğü gibi birbirinin etrafında dolanan bu iplikler, DNA`nın  bükülmüş bir merdiven gibi görünmesine sebep ... Devamı

21 09 2017

Sindirim Sistemi-7.Sınıf Konu Anlatımı

a) Ağız : Sindirim sisteminin ilk organıdır ve sindirimde görevli dil, dişler ve tükürük bezleri bulunur. Dişler, besinleri çiğneme yoluyla parçalar, ezer ve mekanik sindirim yapar. Bütün besinlerin çiğneme yoluyla mekanik sindirimi burada başlar. Tükürük bezlerinin salgıladığı tükürük sıvısı besinleri ıslatır, yumuşatır ve kayganlaştırır. Tükürük içindeki enzimler (pityalin) ile karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar. Dil, besinlerin çiğnenmesine, ağızda hareket etmesine ve yutulmasına yardım eder. Ağızda parçalanan, yumuşatılan (yutulmaya hazır hale gelen) besinler dil ile yutağa itilir.   b) Yutak : Ağızdan sonra gelen boşluktur. Üst taraftan ağız ve burun boşluğuna, alt taraftan yemek borusuna ve gırtlağa açılır. Yutak, ağızda çiğnenen ve yumuşatılan besinleri yutkunma sayesinde yemek borusuna iletir. Yutakta (mekanik veya kimyasal) sindirim olmaz.   Gırtlak : Yutağın alt tarafında bulunan, soluk borusu ile yemek borusunu ayıran, kıkırdaktan yapılan yapıdır. Yemek yenirken yutkunma sırasında gırtlak soluk borusunu kapatıp yemek borusunu açarak besinlerin soluk borusuna gitmesini önler. Yemek yenirken konuşulursa besinler soluk borusuna kaçabilir. Bu nedenle yemek yerken konuşulmamalıdır.   c) Yemek Borusu : Yutak ile mide arasında uzanan, soluk borusunun arkasında bulunan, düz kaslardan yapılmış olan organdır. Görevi, yutaktan gelen besinleri mideye iletmektir. Yemek borusu sadece besinleri taşır. Yemek borusunda sindirim olayı gerçekleşmez. Yapısında bulunan düz kaslar kasılıp gevşeyerek besinleri mideye taşır. (Kusma sırasında yukarı doğru peristaltik hareket gerçekleşir.).   d) Mide : Karın boşluğunun sol üst tarafında, yemek borusu ile on iki parmak bağırsağı arasında y... Devamı

21 09 2017

Bitki ve hayvan Hücresi karşılaştırılması-6.Sınıf Konu Anlatımı

1- Çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler. 2- Hücre zarı bulunur. 3- Sitolazma bulunur. 4- Çekirdek bulunur. 5- Koful bulunur. 6- Mitokondri bulunur. 7- Ribozom bulunur. 8- Endoplazmik retikulum bulunur. 9- Golgi aygıtı (cisimciği) bulunur.  Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar :            Bitki Hücresi                                                             Hayvan Hücresi 1- Hücre zarının dışında hücre                             1- Hücre zarının dışında hücre duvarı vardır. duvarı bulunmaz. 2- Şekilleri genelde köşelidir.                              2- Şekilleri genelde yuvarlaktır. 3- Sentrozom bulunmaz.                                       3- Sentrozom bulunur. 4- Kofulları büyük ve az sayıdadır.                        4- Kofulları küçük ve çok sayıdadır. 5- Genelde lizozom bulunmaz.          ... Devamı

21 09 2017

Hücrelerin temel bölümleri ve organeller

1- Hücre Zarı : Bütün bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan, hücreyi dış ortamdan ayıran ve hücreye şekil veren yapıya hücre zarı denir. Hücre Zarının Özellikleri : 1- Canlıdır. 2- Seçici ve geçirgendir. Hücre zarından küçük moleküller (maddeler) (su, madensel tuzlar, vitaminler, oksijen gazı, karbondioksit gazı, glikoz, gliserin, yağ asiti, amino asit, iyonlar) geçer ama büyük moleküller (maddeler) (nişasta, yağ, protein, karbonhidrat) geçemez. Büyük moleküller (yapı taşlarına kadar) parçalandıktan sonra geçerler. 3- Esnektir. 4- Saydamdır (Işığı geçirir). 5- Çift katlıdır. 6- Protein, yağ ve az miktarda karbonhidrattan oluşmuştur. 7- Akışkandır. 8- Üzerinde madde alışverişini sağlayan porlar bulunur. Hücre Zarının Görevleri : 1- Hücreyi dış ortamdan ayırır. 2- Hücreyi dış etkilere karşı korur. 3- Hücreye madde giriş çıkışını sağlar. 4- Hücreye şekil verir. 5- Hücreyi dağılmaktan korur. 6- Hücrelerin birbirlerini tanımasını sağlar. Hücre Zarının Yapısı : Hücre zarı, protein, yağ ve az miktarda da karbonhidrattan (moleküllerinden) oluşmuştur. Hücre zarının üzerinde por denilen delikler bulunur. Porlar hücrede madde giriş çıkışını sağlarlar. Hücre Duvarı (Çeperi) : Bitki hücrelerinde (bazı bakteriler, mantarlar ve bitkiler), hücre zarının üzerinde selüloz denilen maddenin birikmesiyle oluşan yapıya hücre duvarı (çeperi) denir. (Bitki hücrelerinin köşeli olmasının nedeni hücre duvarıdır). Hücre Duvarının (Çeperinin) Özellikleri : 1- Yalnız bitki hücrelerinde bulunur, hayvan hücrelerinde bulunmaz. 2- Hücre zarının dışında bulunur. 3- Kalın, sert ve dayanıklıdır... Devamı

21 09 2017

Hücre ve özellikleri-6.Sınıf Konu Anlatımı

Hücre , Hücre canlıların en küçük yapı birimidir.  Hücre genel olarak 3 ana bölümden oluşur.  Hücre zarı  Sitoplazma ( stoplazma da denebilir. ) Ve çekirdektir.  Hücre zarı canlı , esnek ve Seçici geçirgendir. Seçici geçirgenliği sayesinde hücreye iyi maddelleri alıp kötü madddeleri hücreden dışarı atar . Sitoplazma çekirdek ile hücre zarının arasında bulunur.  Sitoplazma akışkan., yarı saydam ve canlıdır. Yumurta akı kıvamındadır. İçinde organelleri ve çekirdeği bulundurur.  Çekirdek hücrenin ana merkezidir. Içinde DNA ve bazı kalıtsal yapılar bulunur. Devamı

21 09 2017

Ay`ın Yapısı ve Özellikleri-5.Sınıf Konu Anlatımı

Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda, gökyüzünde parlayan birçok gök cismi görebiliriz. Bu gök cisimleri arasında Dünya'ya en yakın olan Ay'dır. Ay, Dünya'mızın tek doğal uydusudur. Ay bir ışık kaynağı olmadığı halde Güneşten aldığı ışınlar sayesinde Dünya'dan görülür. Ay, Dünya'dan çok daha küçük bir gök cismidir. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ın diğer gök cisimlerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Hem Dünya'dan hem de Güneş'ten küçük olmasına rağmen Ay'ın Güneş'ten büyükmüş gibi görünmesinin sebebi Dünya'mıza Güneş'ten daha yakın olmasıdır. Ay'ın dünyaya olan uzaklığı yaklaşık olarak 384.000 km'dir. Ay'ın şekli küreye benzer. Bu kürenin yüzeyi pürüzsüz değildir. Ay'ın yüzeyinde meteor denilen gök cisimlerinin çarpması sonucunda derin çukurlar oluşmuştur. Bu çukurlara krater adı verilir. Kraterlerin yanı sıra Ay yüzeyinde kayalıklar, vadiler ve yüksek dağlar da bulunur. Ay'ın atmosferi olmadığı için rüzgâr, yağış gibi hava olayları Ay'da görülmez. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı da çok fazladır. Ay'da rüzgâr ve yağmurun olmaması sebebiyle yüzeydeki toz tabakası hiç değişmeden kalır. Bu nedenle astronotların Ay'da bıraktıkları ayak izleri sonsuza dek hiç bozulmadan kalacaktır. Dünya, Güneş ve Ay'ı büyüklüklerine göre sıralayacak olursak en büyük Güneş, sonra Dünya, sonra Ay şeklinde sıralarız. Güneş'i basketbol topuna benzetecek olursak Dünya'yı... Devamı

21 09 2017

Güneş`in Yapısı ve Özellikleri-5.Sınıf Konu Anlatımı

  Yeryüzündeki yaşamın kaynağı olan Güneş, sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayan orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş'ten yayılan enerjinin çok az bir kısmı yeryüzüne ulaşır. Bu enerji yeryüzündeki yaşamın devam etmesi için gereklidir. Bitkiler Güneş'ten aldığı enerji ile büyür, gelişir ve çiçek açıp, meyve verir. Güneş'in yüzeyinde sanki küçük karanlık bölgeler varmış gibi görünür. Bu bölgelere güneş lekeleri adı verilir. Güneş'ten yayılan ısı ve ışık onun bir ateş topu gibi görünmesini sağlar. Bu ısı ve ışık enerjisi Güneş'in yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ortaya çıkar. Bu dönüşüm sırasında çok büyük patlamalar ortaya çıkar. NOT: Güneş'in dış yüzeyi yaklaşık 6000 °C iken içi (çekirdeği) yaklaşık 15 milyon °C dir. Güneş'in şekli küreye benzemektedir. Küre şekline günlük hayattan top, bilye gibi cisimler örnek verilebilir. Güneş ile Dünya'nın büyüklüğünü kıyaslayacak olursak Güneş o kadar büyüktür ki, içine yaklaşık 1 milyon tane dünya sığabilir, Güneşi bir futbol topuna benzetirsek, Dünya'yı da yarım pirinç tanesine benzetebiliriz. Güneş'i olduğundan çok daha küçük görürüz. Bunun sebebi uzaktaki nesnelerin gerçek boyutlarından daha küçükmüş gibi algılanmasıdır. Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon km'dir. Güneş'ten çok daha büyük ve parlak yıldızlar da vardır. Bu yıldızlar o kadar uzaktadır ki onları ancak göky... Devamı

12 09 2017

ÖSYM ek yerleştirme sonuçları açıklandı! (Üniversite ek yerleşti

2017-ÖSYS Ek Yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup ek yerleştirme sonuçları, 12 Eylül 2017 tarihinde saat 19:50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.  Adaylar, Ek Yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.   2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuçları 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler 2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır. ÜNİVERSİTELERE EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Peki istediği bölüme yerleşemeyen veya herhangi bir bölüme / programa yerleşemeyenler için her şey bitti mi? Uzmanlar, aldığı puanla herhangi bir bölüme yerleşemeyen üniversite adaylarının önümüzdeki günlerde a&c... Devamı

10 09 2017

2017-2018 Öğretim Yılı Sosyal Kulüpler Döküman ve Tutanakları

Demokrasi,İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Dökümanları http://s5.dosya.tc/server5/vg0laj/demkrsituzukkk2017.rar.html Engellilerle Dayanışma Kulübü Dökümanları http://s5.dosya.tc/server5/vg0laj/llierledaanimakulubuyillicalismaplani2017.rar.html Satranç Kulübü Dökümanları http://s5.dosya.tc/server5/obopls/satranckulubutumdokuman17.rar.html Spor Kulübü Dökümanları http://s5.dosya.tc/server5/de9xuj/sporkulbtoplumhizmeti17.rar.html Kültür ve Edebiyat Kulübü Dökümanları http://s6.dosya.tc/server3/ncr8e4/kulturveedebiyatkulubudokumanlarimnsa.rar.html Sağlık,Temizlik ve Beslenme Kulübü Dökümanları http://s5.dosya.tc/server5/obopls/saglikbeslenmetemkulyillikplam17.rar.html Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü Dökümanları http://s6.dosya.tc/server3/vfcvkw/bilimfenveteknoloji.doc.html Kızılay Kulübü Dökümanları http://s6.dosya.tc/server3/ncr8e4/kizilaykulubu.zip.html Sivil Savunma Kulübü Dökümanları http://s5.dosya.tc/server5/obopls/sivilsavunmatumdokuman17.rar.html Yeşilay Kulübü Dökümanları http://s6.dosya.tc/server3/5cmban/yesilay_kulubu.rar.html Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü Yıllık Çalışma Planı http://s6.dosya.tc/server3/vfcvkw/bilimfenveteknoloji.doc.html Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü Dökümanları http://s6.dosya.tc/server3/sgcn93/kulturvetabiatvarliklarinikorumakulubu.zip.html Kütüphanecilik Kulübü Dökümanları http://s5.dosya.tc/server5/obopls/ktphanecilikkulubdosyasi17.rar.html Meslek Tanıtma Kulübü Dökümanları http://s6.dosya.tc/server3/sgcn93/meslektanitmakulubu.zip.html Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü Dökümanları ... Devamı

10 09 2017

2017-2018 Lise 4-12.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2017-2018 12.Sınıf Görsel Sanatlar-Resim Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/agtspb/12-gorsel-sanatlar-yp.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Geometri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/agtspb/12-geometri-2-yp.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/x4s9rp/12-tarih-yillik-planlari.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/agtspb/12-kimya-yp.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/x4s9rp/12-muzik-yp.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Coğrafya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/agtspb/12-cografya-yp.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ifj5sd/12.sinif_dil_anlatim.doc.html 2017-2018 12.Sınıf Arapça Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lhtw8y/ARAPCA_YILLIK.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ifj5sd/12_Sinif_Beden_Egitimi_Dersi_Yillik_Plani.doc.html 2017-2018 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yıllık Planı http://s2.dosya.tc/server19/zbNqLx/din12.SINIFPLAN.doc.html 2017-2018 12.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Yıllık Planı http://s2.dosya.tc/server19/P1JF1n/11-demokrasi-yp.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/x4s9rp/12-turk-edebiyati-yp.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Felsefe Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lhtw8y/Felsefe_Yillik_Plani.doc.html 2017-2018 12.Sınıf Sosyoloji Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/3ch687/Sosyoloji_Yillik_Plani.doc.html 2017-2018 12.Sınıf Analitik Geometri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ifj5sd/12-analitik-geometri-yp.rar.html 2017-2018 12.Sınıf Bilgi Kuramı Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ifj5sd/12-bilgi-kurami-yp.rar.html 2... Devamı

10 09 2017

2017-2018 Lise 3-11.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2017-2018 11.Sınıf Rehberlik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/is11i5/PLAN_11.doc.html 2017-2018 11.Sınıf İngilizce Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/is11i5/Ingilizce_Yillik_Plani_11_Sinif.doc.html 2017-2018 11.Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lbkf3i/11-biyoloji-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Fizik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yyv5pn/11-fizik-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/is11i5/Turk_Dili_ve_Edebiyati.doc.html 2017-2018 11.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-matematik-2-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Görsel Sanatlar-Resim Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-gorsel-sanatlar-resim-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Geometri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-geometri-2-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/rvc14y/11-tarih-girisimcilik-ve-bos-plan.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-kimya-2-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/83ka55/11-muzik-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Coğrafya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yyv5pn/11-cografya-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/yyv5pn/11-dil-anlatim-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Almanca Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lbkf3i/11.sinif_genel_almanca.zip.html 2017-2018 11.Sınıf Arapça Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/rvc14y/arapca.rar.html http://s3.dosya.tc/server5/is11i5/arapca.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/lbkf3i/11-beden-egitimi-yp.rar.html 2017-2018 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Der... Devamı

10 09 2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 10.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2017-2018 10.Sınıf Rehberlik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/8j1m7q/plan_10.doc.html 2017-2018 10.Sınıf İngilizce Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ne0ta1/10-Sinif-Ingilizce-Yillik-Plani.doc.html http://s3.dosya.tc/server5/s8td2o/10-Sinif-Ingilizce-Yillik-Plani.doc.html 2017-2018 10.Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/1gpoqk/10-biyoloji-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Fizik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/jcyxx6/10-fizik-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s5ar2t/TEDA-YP.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/p3r4kk/10-matematik-2-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Seçmeli Matematik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s5ar2t/secmeli-10smat-2.docx.html 2017-2018 10.Sınıf Görsel Sanatlar-Resim Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/p3r4kk/10-gorsel-sanatlar-resim-yp.rar.html http://s3.dosya.tc/server5/ne0ta1/10-sinif-gorsel-sanatlar-yillik-plan.zip.html 2017-2018 10.Sınıf Geometri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/p3r4kk/10-geometri-2-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s8td2o/10-tarih-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/p3r4kk/10-kimya-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s8td2o/10-siniflar-muzik-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Coğrafya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/jcyxx6/10-cografya-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/jcyxx6/10-dil-ve-anlatim-yp.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Almanca Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/s8td2o/10-Siniflar-Almanca-Dersi-Yillik-Plani.rar.html 2017-2018 10.Sınıf Arapça Dersi Yıllık Planı http://s3... Devamı

10 09 2017

2017-2018 Lise 1-9.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2017-2018 9.Sınıf Rehberlik Yıllık Planı http://s6.dosya.tc/server2/909tg4/Rehberlik.xls.html 2017-2018 9.Sınıf İngilizce Dersi Yıllık Planı http://s6.dosya.tc/server2/p9tlmw/ingilizce-UNiQUE-9-plani.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/9dsitr/9-biyoloji-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Fizik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/9dsitr/9-fizik-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Yıllık Planı http://s6.dosya.tc/server2/tp3d3v/9-turk-edebiyati-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://www.dosya.tc/server3/ydme68/9-matematik-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Görsel Sanatlar-Resim Dersi Yıllık Planı http://www.dosya.tc/server3/ydme68/9-gorsel-sanatlar-resim-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Geometri Dersi Yıllık Planı http://www.dosya.tc/server3/ydme68/9-geometri-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı http://s6.dosya.tc/server2/tp3d3v/9-tarih-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı http://www.dosya.tc/server3/ydme68/9-kimya-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı http://s6.dosya.tc/server2/tp3d3v/9-siniflar-muzik-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Seçmeli Müzik Dersi Yıllık Planı http://s6.dosya.tc/server2/909tg4/secmeli_muzik.zip.html 2017-2018 9.Sınıf Coğrafya Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/9dsitr/9-cografya-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/9dsitr/9-dil-anlatim-yp.rar.html 2017-2018 9.Sınıf Almanca Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/28iwyu/9_Sinif_Almanca_Yillik_Plani.doc.html 2017-2018 9.Sınıf Arapça Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/28iwyu/9_arapca_yillikplan.xls.html 2017-2018 9.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://www.dosya.tc/server3/ydme68/9-Sinif-Beden-Dersi-Yillik-Plani.doc.html 20... Devamı

10 09 2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 8.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2017-2018 8.Sınıf Rehberlik Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/6rx9mc/rehberlik-_kariyer-_planlama-_ders-plani.docx.html 2017-2018 8.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/1jtold/8-beden-egitimi-yp.rar.html 2017-2018 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/bm8kkc/ORTAOKUL_DIN_KULTURU.xlsx.html 2017-2018 8.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/1jtold/8-gorsel-yp.rar.html 2017-2018 8.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/j95d7n/8-ingilizce.docx.html 2017-2018 8.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/tsyw4r/8smatttplan20177.docx.html 2017-2018 8.Sınıf Müzik Yıllık Planı http://www.dosya.tc/server3/ei7vkk/8.Sinif_Muzik_Dersi_Yillik_Plani.docx.html 2017-2018 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/j95d7n/8sfenbilplan2017.docx.html 2017-2018 8.Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/tsyw4r/8sinklpyilkkplan2017.docx.html 2017-2018 8.Sınıf Türkçe Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/6rx9mc/20172018trke8yillik.doc.html 2017-2018 8.Sınıf Düşünme Eğitimi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/bm8kkc/dusunme_egitimi_8_yillik_plani.doc.html 2017-2018 8.Sınıf Teknoloji ve Tasarım Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/1jtold/8_sinif_teknoloji_tasarim.doc.html 2017-2018 8.Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/bm8kkc/Bilisim_Teknolojileri_Dersi_Yillik_Plani8.xls.html 2017-2018 8.Sınıf Spor Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/daxlf0/678sinsporetk.rar.html 2017-2018 8.Sınıf Medya Okur Yazarlığı Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/bm8kkc/medya.pdf.html 2017-2018 8.Sınıf Halk Kültürü Dersi Yıllık Planı http:/... Devamı

10 09 2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 7.sınıf Günlük ve Yıllık Planları

2017-2018 7.Sınıf Rehberlik Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/l7wfpk/6-7-8._sinif_rehberlik_yillik.rar.html 2017-2018 7.Sınıf Beden Eğitimi Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ybw30n/7-sinif-beden-egitimi.rar.html 2017-2018 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/pv8qv9/7sdinnplan2017iho.doc.html 2017-2018 7.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/28vnvw/7-gorsel-yp.rar.html 2017-2018 7.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/pv8qv9/7-ingilizce-2017-2018-yillik-plan.docx.html 2017-2018 7.Sınıf Matematik Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/e07s3k/7smatematttplan2017.doc.html 2017-2018 7.Sınıf Müzik Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/28vnvw/7.snfmzikdersiyllkplan.zip.html 2017-2018 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/pv8qv9/7sfenplan2017-18.docx.html 2017-2018 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/e07s3k/7ssosyalplanadayay2017.docx.html 2017-2018 7.Sınıf Türkçe Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/pv8qv9/7.siniftrke.doc.html 2017-2018 7.Sınıf Düşünme Eğitimi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ybw30n/dusunme_egitimi_7_yillik_plani.doc.html 2017-2018 7.Sınıf Teknoloji ve Tasarım Yıllık Planı http://s5.dosya.tc/server5/5rkymn/tek.7.doc.html 2017-2018 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ybw30n/Bilisim_Teknolojileri.xls.html 2017-2018 7.Sınıf Spor Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/ks98na/SPOR-VE-FiZiKi-ETK.5-6-7-8.rar.html 2017-2018 7.Sınıf Tarım Dersi Yıllık Planı http://s3.dosya.tc/server5/l7wfpk/7._SINIF_TARIM_PLANI.xls.html http://s3.dosya.tc/server5/ela3rs/tarim.rar.html 2017-2018 7.Sınıf Sanat Etkinlikleri Dersi Yıllık Planı ... Devamı

Kız bebek isimleri toplist tor oyun Tr.Gg Siteleri-Toplist Site ekle Toplist, Siteni Ekle, Reklam Yap, Link Takas, Hit Kazan Toplist, Siteni Ekle