Fenci...
Ahmet Hasan 0 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

5.sınıf çalışma kitabı

4.sınıf çalışma kitabı

kendimizi değerlendirelim-6.sınıf

sosyal kulupler

proje ödev

performans ödev

yazılılar

tutanaklar

planlar

5.sınıf

6.sınıf

7.sınıf

8.sınıf

kendimizi değerlendirelim-7.sınıf

kendimizi değerlendirelim-8.sınıf

araştıralım hazırlanalım-5.sınıf

araştıralım hazırlanalım-6.sınıf

araştıralım hazırlanalım-7.sınıf

araştıralım hazırlanalım-8.sınıf

6.sınıf çalışma kitabı

7.sınıf çalışma kitabı

8.sınıf çalışma kitabı

4.sınıf

haber

rehberlik

testler

dokumanlar

seminer

deneyler

4.sınıf video anlatım

5.sınıf video anlatımı

6.sınıf video anlatımı

7.sınıf video anlatımı

8.sınıf video anlatımı

soru ve çözümler

Diğer İçeriklerim (759)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (0)
03 01 2017

Sesin Sürati-8.Sınıf Konu Anlatımı

Uzakta bulunan bir kaynakta oluşan sesin, kulağımıza ulaşması için, aradan belli bir zaman geçer. Yani sesin bir yayılma hızı vardır. Işık, boşlukta ve havada yayılabilir. Ancak ses boşlukta yayılamaz. Yani sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Işık Sesten Daha Hızlı Yayılır Fırtınalı bir havada oluşan şimşek olayında aynı anda oluşan ışık ve sesten önce ışığı görmemizin bir süre sonra da sesi duymamızın nedeni ışığın sesten daha hızlı yayılmasıdır.  Aynı şekilde uzaktan atılan havai fişeklerin önde ışığını görmemizin sonra da sesini duymamızın nedeni de ışığın sesten daha hızlı yayılmasıdır. Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Ses, havada ortalama 340 m/s hızla yayılır. Ortamın yoğunluğu artırılırsa sesin yayılma hızı da artar. Ortam yoğunluğu sesin hızını etkilediği gibi maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinde de ses farklı hızlarda yayılır. Buna göre ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş gazlarda yayılır. Sesin Farklı Ortamlardaki Yayılma Hızları Bu durumu denizdeki bir gemiden atılan silah sesini kıyıdaki birinin iki kez silah atılmış gibi algılaması ile açıklayabiliriz. Gemiden atılan silahın sesi kıyıdaki kişiye hem hava hem de su tarafından iletilecektir. Buna göre sıvı maddeler sesi gazlara göre daha hızlı ilettiğinden önce su tarafından iletilen ses duyulacak arkasından hava tarafından iletilen ses duyulacaktır. Bu nedenle kıyıdaki kişi sesi farklı zaman aralıklarında iki kez duyacak ve iki kez silah atılmış gibi algılayacaktır. Sesin yayılma hızını etkileyen bir diğer unsur da sıcaklıktır. Sıcaklığı fazla olan taneciklerin enerjisi de daha fazla olacağından bu tanecikler daha hızlı hareket ederek sesin daha hızlı iletilmesini sağlayacaktır Buna göre; Sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Örneğin, sesin 0 0C havada... Devamı

03 01 2017

Işığın Kırılması ve Mercekler-8.Sınıf Konu Anlatımı

Işık yoğunluğu farklı bir ortama girdiğinde hızı değişir, bu nedenle doğrultusu da değişir. Işık ışınlarının yoğunlukları farklı bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma denir. Gelen ışın ile normal arasındaki açı gelme açısı, kırılan ışın ile normal arasındaki açı ise kırılma açısı olarak adlandırılır. Normal, gelen ışığın düştüğü yüzeye dik olarak çizilen hayali çizgidir. Işık yayılma ortamını değiştirdiğinde, gelen ışığın bir kısmı doğrultusunu değiştirerek diğer ortama geçerken bir kısmı da geri yansır. Su yüzeyinin ve camın görülebilmesinin nedeni budur. Kırılma Kanunları 1) Işık ışınları bir ortamdan diğer ortama dil olarak (90 0lik açı ile gelirse) kırılmadan yoluna devam eder. Sadece hız değiştirir. 2) Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. 3) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken, normalden uzaklaşarak kırılır. NOT: Işınların kırılma sırasında doğrultu değiştirme miktarları, geçiş yaptıkları ortamların kırıcılıklarına göre değişir. Yoğun ortamlar genelde daha kırıcıdır. Işık ışınlarının hızı yoğun ortamlarda azalır. Yoğunluklarına göre sıralandığında; CAM> SU>HAVA olduğundan Vcam < Vsu < Vhava olur. ***Ortamların yoğunluğu bilindiğinde ışığın izleyeceği yol bilinebileceği gibi, ışığın izlediği yol bilindiğinde de ortamların yoğunluğu tahmin edilebilir. Işığın Kırılmasının Sonuçları Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama her zaman geçer. Fakat, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık ışınları her zaman geçemeyebilir. Işık ışınları çok kırıcı ortamdan az kırıcı bir ortama geçerken normalden uzaklaşır. Gelme açısını büyütt&uum... Devamı

03 01 2017

Karışımlar-7.Sınıf Konu Anlatımı

1- Ayrıştırma : Farklı yöntemler kullanarak karışım halindeki maddelerden saf maddeler elde edilmesine ayrıştırma denir.   2- Katı – Katı Karışımlarının Ayrıştırılması :   a) Eleme : Tanecik yapıları ve büyüklükleri birbirinden farklı olan maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için kullanılır. Bu yöntemde eleklerden faydalanılır.   Örnek : Kum – Çakıl, Un – Kepek, Mısır – Pirinç   b) Ayıklama : Renkleri, şekilleri, büyüklükleri birbirinden farklı olan maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için kullanılır.   Örnek : Pirinç – Taş, Elma – Armut   c) Mıknatıslama: Mıknatıs tarafından çekilebilen demir, nikel, kobalt gibi maddelerin oluşturduğu karışımdan mıknatıs kullanarak bu maddeleri ayırmak için kullanılır.   Örnek : Demir tozu – Kükürt tozu, Demir tozu – Kum   d) Elektriklenme : Sürtünme ya da dokunma yoluyla elektriklenen plastik veya cam gibi maddeler, karışımda bulunan hafif maddeleri çekebilir. (Küçük ayırma işlerinde kullanılır).   Örnek : Tuz – Karabiber karışımında, elektriklenmiş plastik çubuk, karabiber tanelerini çeker.   e) Erime Sıcaklıkları (Noktaları) Farkı : Erime sıcaklıkları birbirinden farklı olan karışımları ayırmak için kullanılır. Bu yöntemde karışım ısıtılınca erime sıcaklığı küçük olan katı önce eriyerek sıvı hale geçer ve süzme yoluyla karışımdan ayrılır.   Örnek : Kum – Tereyağı, Demir – Kurşun, Alaşımlar ( Pb = 337oC, Al = 659oC, Ag = 960oC, Fe = 1200 – 1600 oC )   f) Öz Kütle (Yoğunluk) Farkı (Yüzdürme Yöntemi) : &Oum... Devamı

03 01 2017

Saf Maddeler-7.Sınıf Konu Anlatımı

Aynı tür tanecik içeren maddelere saf (arı) madde denir. Saf maddeler element ve bileşik olmak üzere iki gruba ayrılır.   Element nedir? 1650 yıllarında Robert Boyle (Rabırt Boyl)  elementi tanımlamıştır. “Kendinden daha basit maddeye dönüşmeyen ve aynı türdeki taneciklerden oluşan saf madde” olarak tanımlamıştır.   Element: Aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerdir. Bakır elementinin içerisinde sadece bakır atomları bulunmaktadır.   Elementin özellikleri 1. Saf maddelerdir 2. İçerisinde tek cins atom bulunur. 3. Fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrılamaz. 4. Sembollerle gösterilir. 5. Belirli bir erime, kaynama, yoğunluk değerleri vardır. 6. Farklı elementlerin atomları da farklıdır. 7. Homojendir   Elementler ve Sembolleri Her dilde element isimleri farklı isimlendirilmektedir. Element sembolleri ise bütün dünya da aynıdır. Bu sayede bilimsel iletişim kolaylaşır, bileşiklerin formülleri yazılıken kolaylık sağlar. Element sembolleri ise Latince element adlarının ilk harfi, ilk harf kullanılmış ise ilk iki harfi şeklinde kullanılır. Türkçe`de Hidrojen elementi Latince de Hydro-genes dir. Ancak bütün dillerde Hidrojen elementinin sembolü “H”dir.   Ortaokulda bilinmesi gerekli sıralı ilk 18 Element Atom Numarası Sembol Türkçe Adı 1 H Hidrojen 2 He Helyum 3 Li Lityum 4 Be Berilyum 5 B Bor 6 C Karbon 7 N Azot 8 O Oksijen 9 F Flor 10 Ne Neon 11 Na Sodyum 12 Mg Magnezyum 13 Al Alüminyum 14 Si Silisyum 15 P Fosfor 16 S Kükürt 17 Cl Klor 18 Ar Argon   Günlük yaşamda kullanılan elementler ve sembolleri  Adı Sembol Krom Cr Demir Fe Kobalt Co Nikel Ni Bakır Cu ... Devamı

03 01 2017

Işığın Farklı Maddelerle Etkileşimi-6.Sınıf Konu Anlatımı

A- IŞIK : 1- Işık ve Işık Kaynağı : Işık olaylarını inceleyen fizik dalına optik denir. Işık bir enerji türüdür ve ışık kaynağı tarafından yayılır. Etrafını aydınlatan ve ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir. (Kendi saldığı ışıma ile görünen cisimlerdir). Güneş (yıldız), mum, ampul ışık kaynaklarıdır. Güneş ve diğer yıldızlar doğal, diğerleri ise yapay ışık kaynaklarıdır. Işık kaynakları yapılarına göre sıcak ışık kaynağı ve soğuk ışık kaynağı olarak iki çeşittir. Sıcak ışık kaynakları ısı yoluyla ışık yayan kaynaklardır. Güneş, mum alevi, ampul, kızgın metaller sıcak ışık kaynaklarıdır. Soğuk ışık kaynakları elektrik ve manyetik etkilerle ışık yayan kaynaklardır. Flüoresan lamba, ateş böceği soğuk ışık kaynaklarıdır. 2- Işığın Yayılması : Işık, doğrusal bir yol boyunca yayılır. Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Işığın yayılabilmesi için maddeye ihtiyaç yoktur. Işık boşlukta ve saydam ortamlarda yayılabilir. (Işık, maddelerde sabit hızla yayılır ve ışığın hızı bulunduğu ortama göre değişir. Işık boşlukta c = 3.108 m/sn lik hızla yayılır. Suda 2,25.108 m/sn, camda 2.108 m/sn lik hızla yayılır. Işık, boşluktan maddelere geçtiğinde maddelerdeki ışık hızı düşer. Işığı boşlukta bir yılda aldığı 9,46.1012 km` lik uzaklığa ışık yılı denir). SORU :  1- Işık kaynağından çıkan ışık ışınları nereye kadar gidebilir? (Saydam olmayan bir engele çarpıncaya kadar.) 2- Işık, bir maddeye çarpınca ne olur? (Maddeden geçebilir, geçmeyebilir, yansıyabilir.) 3- Işığın Farklı Maddelerle Etkileşimi : Işık doğrusal yolla yayılır. Maddelerin görülmesinin nedeni ışık–madde etkileşimidir. Işık–madde etkileşimi, bütün maddelerde aynı şekilde gerçekleşmez. Işık, maddelerle ü&c... Devamı

03 01 2017

Işığın Farklı Yüzeylerden Yansıması-6.Sınıf Konu Anlatımı

1- Yansıma : Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık kaynağından çıkan veya parlak bir yüzeyden yansıyan ışık, ışık ışını denilen düz (doğrusal) bir çizgiyle gösterilir. Işığın yayılma ve ilerleme yönü gösterilirken de düz (doğrusal) çizgi üzerine ok işareti konur. Işık kaynağından çıkan ışık ışınlarının saydam ortamlarda hareket ederek herhangi bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Yansıma olayında ışığın hiçbir özelliği (rengi, hızı, frekansı) değişmez. Sadece hareket yönü değişir. SORU : 1- Bir duvara düşen, aynanın veya saatin oluşturduğu ışıklı bölgenin yeri nasıl değişir? (Aynanın veya saatin hareketine bağlı olarak değişir.) 2- Gelen ışın ile yansıyan ışın arasında nasıl bir ilişki vardır? (Matematiksel bir ilişki vardır. Gelme açısı daima yansıma açısına eşittir.) 2- Yansıma Kanunları : Yansıtıcı yüzeye gönderilen ve doğrultusunu değiştiren ışık ışınına gelen ışın denir. Yansıtıcı yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönen ışık ışınına yansıyan ışın denir. Yansıtıcı yüzeyle 900 lik açı yapacak şekilde çizilen (hayali) dikmeye yüzeyin normali (yansıtma yüzeyinin normali) denir. Yansıma olayında gelen ışınla yüzeyin normali arasındaki açıya gelme açısı, yansıyan ışınla yüzeyin normali arasındaki açıya yansıma açısı denir. Yansıma kanunları; 1- Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlem üzerindedir. (Yani aynı düzlem üzerinde gösterilebilir). 2- Gelme açısı yansıma açısına eşittir. NOT : 1- Bir yüzeye normal doğrultusunda yani dik gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansırlar. 2- Bir yüzeyden yansıyan ışın, gel... Devamı

03 01 2017

Yoğunluk-6.Sınıf Konu Anlatımı

Bir maddenin birim hacim başına düşen kütle miktarına yoğunluk (öz kütle) denir. Yoğunluk d ile gösterilir. Her maddenin yoğunluğu farklıdır ve bu nedenle yoğunluk maddeler için ayırt edici özelliktir.       Sembol   Birim Kütle → m → gr Hacim → V → cm3 (mL) Yoğunluk → d → gr/cm3  ... Devamı

03 01 2017

Basit karışımları ayırma yöntemleri-4.Sınıf Konu Anlatımı

* Karışımları ayırmada kullanılan altı temel yöntem vardır. Bunlar; 1-)Süzme 2-)Mıknatısla ayırma 3-)Buharlaştırma 4-)Eleme 5-)Yüzdürme 6-)Dinlendirme 1-)SÜZME: * Suda çözünmeyen katı maddelerin suyla oluşturduğu karışımlar süzme yöntemiyle ayrılabilir. * Bulanık sıvılar içindeki katı tanecikler bir süzgeçten ya da kum tabakasından geçirilerek ayrıştırılır. * Yukarıdaki örnekleri süzme metodu ile ayırabilirken, şekerli su ya da tuzlu suyu süzerek ayıramayız. * Çünkü; suyun içersinde tuz ya da şeker çözünmüşlerdir. 2-)MIKNATISLA AYIRMA: * Mıknatıs tarafından çekilebilen demir,nikel,kobalt gibi maddelerle yapılan karışımları ayırmada mıknatıs kullanılabilir. * Demir tozu ile kumu, nikel ile tuz…gibi karışımları bu yöntemle ayırabiliriz. 3-)BUHARLAŞTIRMA: * Suyla, tuz, kum, demir tozu gibi maddelerin oluşturduğu karışımları buharlaştırma yöntemiyle ayırabiliriz. 4-)ELEME: * Elek ya da süzgeç adı verilen alet yardımıyla farklı boyutlardaki katı taneleri birbirlerinden ayrılabilir. * Kum ile çakılı, unun içindeki kepeği, kuru çayın içindeki tozu eleyerek birbirlerinden ayırabiliriz. 5-)YÜZDÜRME: * Odun talaşı ve mercimek karışımı su dolu kaba boşaltıldığında , odun talaşı su yüzeyine çıkarken mercimek su dibine batar. Böylelikle odun talaşı ile mercimek ayrışırlar. 6-)DİNLENDİRME: * Katı-sıvı karışımları dinlendirildiğinde yani bir süre bekletildiğinde, katıların sıvı dibine çökmesi sağlanabilir. * Bir miktar kum-su karışımını dinlendirirsek su içindeki kum tanecikleri dibe çöker. Sirke dinlendirildiğinde ise dibinde tortu oluşur.... Devamı

03 01 2017

Doğal,işlenmiş,yapay madde ayrımı-4.Sınıf Konu Anlatımı

DOĞAL MADDELER Doğadan olduğu gibi yada çok hazla yapısal değişikliğe uğramadan elde edilmiş maddelere doğal maddeler denir. Doğal maddelerin bazıları da çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanılır. Örneğin tuz doğal bir maddedir ve doğadan elde edildiği gibi kullanıla bilir. Şekerde doğal bir maddedir ve şeker pancarının yada şeker kamışının işlenmesi sonucu elde edilir. Ağaçtan elde edilen kereste ve tahta doğal bir maddedir. Günlük yaşantımızda kullandığımız altın, demir, ağaç, cam, taş, mermer, toprak gibi bir çok cisim eşya, alet ve malzeme doğal maddelerden yapılır. Günlük yaşantımızda birçok doğal madde kullanırız. YAPAY MADDELER Doğal olmayan yollardan elde edilen maddelere yapay maddeler denir. Yapay maddeler doğadan oluşturulmuş maddelerdir. Plastik, naylon, telefon, yapay gübre, yapay ipek, yapay şeker gibi günlük yaşantımızda kullandığımız doğal olmayan sayısız madde, cisim, eşya, malzeme ve alet vardır. Yapay maddelerden yapılmış eşyalar BUĞDAYDAN EKMEĞE Ben bir buğday tanesiyim. Sahibim beni bir çuvalın içinde aylardır bekletiyor. Of!... Çok sıkıldım. Üstelik burada ışıkta yok. Ne zaman dışarı çıkarım bilmiyorum. Herhalde sahibimin bir bildiği vardır. Uzunca bir bekleyişten sonra bir elin, çuvalı uzunca kavradığını ve sırtına alarak kavradığını hissettim. Of!... nihayet gün yüzü görecektim. Mutluluktan uçuyorum. Bir at arabasının tıkırtısıyla yola çıktığını anladım. Bir süre sonra araba durdu. Bulunduğum çuvalın arabadan alınıp, yumuşak bir toprağın üstüne konulduğumu hissettim. Ne oluyordu? Nereye gelmiştik? Çuvalın ağzının açılmasıyla bulunduğum yere ışık doldu. Aman! Ne kadarda özlemişim gün ışığını. Şöyle bir etrafıma baktım bir tarlanın kenarındayım. Sahibim tarlayı sürmüştü. Toprak mi... Devamı

03 01 2017

Saf madde ve karışım arasındaki farklar-4.Sınıf Konu Anlatımı

A)Saf Maddeler * Çevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. İçlerinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir..Saf maddeler 2 grupta toplanır. 1)Elementler 2)Bileşikler Bunları açıklayalım; 1)Elementler:Tanecikleri aynı cins atomlardan oluşan maddelere ELEMENT denir.Örneğin; havadaki oksijen, azot, helyum gibi maddeler elementtir.Kükürt,İyot,LKalsiyum,hidrojen,demir,altın gibi maddeler birer elementtir. 2)Bileşikler: En az 2 farklı atomun birleşmesiyle oluşan maddelerdir. Örneğin; su,yağ,alkol,şeker,yemek tuzu,karbondioksit,çamaşır sodası….vb. NOT:Süt; su ,şeker,protein,yağ gibi besinlerin karışımından oluşur.Saf süt deyimi; ste başka maddeler katılmadığını belirtir. B)Karışımlar * Çevremizdeki bir çok madde karışımlar halindedir. Birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç karışımdır. * Karışımlar 2 gruba ayrılır. 1)Homojen karışımlar 2)Heterojen karışımlar Bunları açıklayalım; 1)Homojen Karışımlar:Her yanı aynı özelliği gösteren karışımlarıdır. 2)Heterojen Karışımlar:Her yanı aynı özelliği göstermeyen karışımlardır.Heterojen Karışımlar birbiri içinde çözünmeyen karışımlardır.Ayran,süt,toprak,bulut,sis,çamurlu su….vb.Heterojen Karışımların en önemli özellikleri şunlardır; * Saydam Değildir. * Bekletildiklerinde maddelerin biri ya da birkaçı dibe çökebilir. * Süzgeçten geçirildiğinde maddeler birbirinden ayrılır. C)Çözeltiler ve Çözünme Olayı * Katı sıvı ya da gaz bir maddenin bir sıvı içerisinde dağılması sonucu oluşan saydam sıvı karışımları... Devamı

03 01 2017

Madde ve cisim-4.Sınıf Konu Anlatımı

Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış çeşitli eşyalar görürüz.  Bu maddelerden bazıları hiç bir değişikliğe uğramadan aynı şekilde kalmışken bazıları değişikliğe uğrayarak cisim, malzeme yada eşya haline getirmişlerdir.  MADDE  Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlık bir maddedir.  Taş, toprak, ağaç, metal, cam, plastik, kağıt, kum gibi varlıklar birer maddedir.  CİSİM  Maddenin biçimlendirilmiş şekline cisim denir.Bardak, silgi, kalem, kitap, bıçak, oyuncak, masa, ampul çeşitli maddelerden yapılmış cisimlerdir.  MALZEME  Bir yada birkaç tanesini bir araya getirdiğimiz ve bir tüketim maddesine dönüştürdüğümüz maddeler malzemeleri oluştururlar.  Un, tuz, su, maya gibi maddeler ekmeği oluşturan; kereste, çivi, tutkal gibi maddeler masayı oluşturan; çimento, kum, su gibi maddeler betonu oluşturan malzemelerdir.  EŞYA  Evlerimizde, okulumuzda ve daha bir çok yerde kullandığımız koltuk , halı, sandalye, çanta, kalem, silgi, ayakkabı, gömlek gibi cisimler birer eşyadır.  ALET  Maddeleri şekillendirmek, bir el işini yada onarımı gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış cisimlere alet denir.  Pense, tornavida, çekiç, tığ, oklava, kepçe birer alettir.... Devamı

03 01 2017

Isı ve sıcaklık kavramları-5.Sınıf Konu Anlatımı

Isı ve sıcaklık birbiri ile ilgili fakat aynı kavramlar değildir. Isı bir enerji çeşididir. Sıcaklık ise ısı enerjisinin maddeye olan etkisidir. Isı kalori olarak adlandırılır ve (cal) sembolü ile gösterilir. Sıcaklık santigrat derece olarak adlandırılır ve ( C ) sembolü ile gösterilir.   Sıcaklık “Termometre” ile ölçülür. Örneğin ; sınıfımızın sıcaklığı-odanın sıcaklığı,suyun sıcaklığı ifadelerini kullanmalıyız. ISI VE MADDE İLİŞKİSİ Aynı miktarda sıvılara farklı sürelerde ısı verilince, daha fazla ısı alan sıvının sıcaklığı daha fazla olur. SICAKLIK DEĞİŞİMİ ISI KAYNAĞINDAN ALINAN ISI MİKTARINA BAĞLIDIR. Farklı miktarlardaki sıvılara, eşit seviyede ısı verilince, az miktarda olan sıvının sıcaklığının daha yüksek olduğu görülür. SICAKLIK DEĞİŞİMİ MADDENİN MİKTARINA BAĞLIDIR. Sıcaklıkları farklı iki sıvı karıştırılınca sıcaklığı yüksek olan sıvı,sıcaklığı düşük olan sıvıya ısı verir.Isı veren sıvının sıcaklığı azalırken,ısı alan sıvının sıcaklığı artar.Bu durum iki sıvınında sıcaklığı eşit olana kadar devam eder. Sıcaklık dengelenince ısı alış verişi sona erer.Isı,sıcaklık farkından dolayı alınan yada verilen bir enerjidir. Devamı

03 01 2017

Isının Madde Üzerindeki Etkileri Genleşme ve Büzüşme

Isı Maddeleri Etkiler Isının Maddeler Üzerindeki Etkileri 1) Isınma 2) Soğuma 3) Genleşme 4) Büzüşme Genleşme: Genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır. Katılarda Genleşme: Birbirine perçinlenmiş metal levhalar. Alüminyum ve çelik levhalar ısıtıldığında alüminyum, çelikten daha çok genleşir. Soğuğun etkisiyle alüminyum, çelikten daha az genleşir. Özdeş bakır ve demir teller Özdeş teller ısı etkisiyle farklı miktarlarda genleşir. Katı maddeler ısı alarak erirler. Sıvı maddeler ısı vererek donarlar. Buzlar ısı alınca sıvı hale geçer. Sıvılarda Genleşme: Eşit miktardaki farklı sıvılar Farklı sıvılar, ısı etkisiyle farklı miktarlarla genleşir. Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçer. Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçer. Gazlarda Genleşme: • Gazların ısı etkisiyle genleşmeleri sıvı ve katılara göre daha fazla ve daha kolaydır. Sonuç olarak; • Isınan hava genleşir. Büzülme : Maddeler soğutulduğunda hacmi küçülür ve bu olaya büzülme denir. Kısaca, genleşme ve büzülme birbirinin tersidir. Katılar, sıvılara göre daha az büzülür. Gazlar ise hem katılardan hem de sıvılardan daha fazla büzülür. Genleşme Ve Büzülmenin Olumsuz Etkileri Katı cisimler ısıtılır ve aniden soğutulursa çatlayıp kırılabilir. Metal ve metalden yapılmış cisimler, ısı aldıklarında genleşir. Böyle cisimler, genleşmek için uygun yer bulamazsa eğilip bükülür, kırılır. Genleşme oranı dikkate alınmadan çekilmiş elektrik ve telefon tellerinden kışın kopmalar,yazın sarkmalar görülür. Demir yolu rayları, ısının etkisi düş&uum... Devamı

03 01 2017

Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları-5.Sınıf Konu Anlatımı

Kaynama Noktası: Isıtılan bir sıvının gaz fazına geçtiği sıcaklıktır. Kaynama sırasında sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşittir. Sıvılar ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir, çünkü kaynama sıcaklığı yoğunlaşma sıcaklığına eşittir Kaynama Sıcaklığına Etki Eden Faktörler : a) Açık Hava Basıncı : Kaynama sıcaklığı atmosfer basıncıyla doğru orantılı olarak artar ya da azalır. Yükseklere çıkıldıkça dış basınç düştüğünden sıvıların kaynama sıcaklıkları da düşer. b) Sıvının Cinsi : Kaynama sıcaklığı her sıvı için farklıdır. Örneğin saf su 100 0C de , C2H5OH 78 0C de kaynar. c) Sıvının Saflığı: Saf sıvılar sabit basınç altında her zaman sabit bir sıcaklıkta kaynarlar. Fakat sıvıya, sıvıda çözünebilen bir katı eklendiği zaman kaynama sıcaklığı yükseldiği gibi, donma sıcaklığı da düşer. Saf su 1 atm basınçta 100 0C de kaynadığı halde tuzlu su 100 0C nin üzerindeki bir sıcaklıkta kaynar ve kaynarken sıcaklık sabit kalmaz.  -Kaynama noktası buhar basıncıyla ters orantılı olup buhar basıncı yüksek olan sıvıların kaynama noktaları düşüktür. Alkolün kaynama noktası saf sudan düşük olup buharının yaptığı basınç saf sudan fazladır.  -Sıvının miktarı yada ısıtıcı kaynağın gücü kaynama sıcaklığını değiştirmez sadece sıvının kaynamaya başlaması için gerekli olan süreyi değiştirebilir.  -Buhar basıncı madde miktarına bağlı değildir. Sadece sıvının cinsine ve sıcaklığına bağlıdır. ... Devamı

Kız bebek isimleri toplist tor oyun Tr.Gg Siteleri-Toplist Site ekle Toplist, Siteni Ekle, Reklam Yap, Link Takas, Hit Kazan Toplist, Siteni Ekle